užitečné informace o Moravském Krasu

Moravský kras je největší a nejvíce vyvinutá krasová oblasts nejširším spektrem krasových jevů a nejvíce zkrasovělým územím v České republice. Krasová oblast zaujímá pruh devonských vápenců severním směrem od Brna. Oblast Moravský kras je významným malým počtem závrtů, ty jsou na jihu vyplněny jurskými, částečně zpevněnými písky a opačně na severu jsou zející. Hloubka těchto závrtů je zhruba 9 až 21 m. Povrch Moravského krasu je kryt reliktní terra rosou s příměsí spraše a čtvrtohorních zvětralin. Jsou zde velmi unikáty živé i neživé přírody, četné archeologické, kulturní i paleontologické památky. Krasové plošiny jsou děleny až 150 m hlubokými kaňony – žleby. Téměř tři pětiny území krasu pokrývají rozsáhlé lesy. Kras je tvořen hlavně vápenci středního devonu až spodního karbonu. Na zmiňovaném území Moravského krasu je dnes známo něco přes 1 120 jeskyní. V mnoha z nich jsou archivovány doklady dávno vyhynulého života i hystorického vývoje naší lidské společnosti. V jedné jeskyni zvané Kůlna je doloženo nejstarší dochované osídlení Moravského krasu člověkem neandertálským a to z doby před 120 000 lety. Zajímavé jsou rovněž mnohačetné nálezy rytin bizonů a koní na koňských žebrech z jeskyně s názvem Pekárny. Stvárnily je lovci koní a sobů a jejich stáří je dnes odhadováno na 11 200 až 13 500 let. Všechny místní jeskyně jsou velkou atrakcí pro naše i zahraniční turisty. Přístupné jsou jeskyně s roční návštěvností až 400 000 turistů jsou Jeskyně Balcarka, Punkevní, Kateřinská ,Výpustek a Sloupsko-šošůvské jeskyně. Severní část oblasti Moravského krasu je odvodňována říčkou Punkvou a jejími přítoky. Je zde jeskynní systém Amatérské jeskyně, který s pokračujícími jeskyněmi měří skoro 36 km, což jej povyšuje k nejrozsáhlejším jeskyním systémům v celé střední Evropě. Jeskynní sedimenty Moravského krasu dochovaly jedinečné doklady osídlení území člověkem neandertálským a to před více než 120 000 lety i světově známé rytiny zvířat kultury magdalénienu z konce paleolitu (10 – 13 tisíc let před n. l.). Dále též Hutnické dílny z doby Velkomoravské říše (8. – 9. století n. l.) které využívaly železnou rudu střední části Moravského krasu. Mezi základní údaje patří: Rok vyhlášení: 1956 Rozloha: 92 km2 4 národní přírodní rezervace 2 národní přírodní památky 11 přírodních rezervací.

Dovolená v Moravském Krasu ideální příležitost jako dovolená s dětmi v Česku.

Možnosti ubytování v chatě u rybníka naleznete zde: